Šolska svetovalna služba

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v šoli tako, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Svetovalna služba pomaga vsem možnim udeležencem v šoli in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli:

  • učenja in poučevanja,
  • šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
  • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
  • šolanja in poklicne orientacije ter
  • ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

(Besedilo je povzeto po Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni šoli.)

 

V Šolski svetovalni službi je za zaposlena socialna delavka Nives Žibrik.

Pri njej se lahko oglasite osebno ali telefonsko, vsak dan med 7.00 in 11.00 uro.

 

(Skupno 964 obiskov, današnjih obiskov 3)