7. razred

NARAVOSLOVNI TEDEN

1. 4. 2019 – 5. 4. 2019

Za učence 7. razreda OŠ Col

 

ODHOD: 1. 4. 2019, ob 8. 30, izpred šole Col

PRIHOD: 5. 4. 2019, predvidoma med 15.00 in 16.00 uro

 

Spremljevalki: Lilijana Nabergoj in Kristina Tratnik

Šolski GSM: 041 819 408

 

DOM: CŠOD Kranjska Gora

Naslov: Vitranška 9, 4280 Kranjska Gora

Vodja: Klavdija Dolinar Novak

E-pošta: krgora@csod.si

Telefon: 04 588 11 64 (zbornica)

Mobilni telefon: 031 607 575 (vodja)

 

Seznam opreme

Program izvajamo na prostem. Učenci naj imajo s seboj primerna oblačila in obutev. Za hojo v domu uporabljamo copate oz. čisto obutev, za delo na terenu nepremočljivo športno obutev.  V vsakem primeru naj imajo učenci s seboj dežnik.

V domu imajo manjšo trgovinico kjer prodajajo sladoled, razglednice, majice, kape in razne spominke.

 

PROSIMO VAS: 

– da o morebitnih posebnostih svojih otrok obvestite razredničarko;

– da otroci ne nosijo s seboj vrednostnih predmetov;

– da jim s seboj ne dajete prevelike vsote denarja, ker bo za hrano in pijačo poskrbljeno;

– da pripravite prtljago skupaj z otrokom, da bo vedel, kaj je vzel s seboj;

– naj bo vsa oprema v potovalni torbi, copati pa na vrhu, da jih ob prihodu lahko takoj uporabijo.

 

CILJI, KI JIH SKUŠAMO DOSEČI V ŠOLI V NARAVI

1. Pridobivanje splošno uporabnih znanj in praktičnih veščin za življenje.

2.Dopolnjevanje znanja in širjenja tem, ki so del učnega načrta OŠ.

3. Razvijanje učenčevih osebnostnih lastnosti v skladu z njegovim razvojem.

4. Spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti.

5. Socializacija posameznika in skupine, vzgajanje za medsebojno strpnost in strpnost do drugačnosti.

6. Oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja.

7. Razvijanje odgovornosti za lastno varnost in zdravje.

8. Razvijanje pozitivnega in odgovornega odnosa do okolja.

9. Spodbujanje sproščenosti, prijateljstva in medsebojne pomoči.

10. Spodbujanje spoštljivega in kulturnega vedenja do vseh ljudi in okolice.

 

DOMSKA PRAVILA ZA ŠOLSKE SKUPINE

NA DAN PRIHODA, PO NASTANITVI

 • prijavimo vsako morebitno okvaro upravniku doma Kr. Gora
 • uredimo si posteljo, obvezno uporabimo posteljnino
 • uporaba spalnih vreč NI DOVOLJENA
 • oblačila zložimo v omaro, čevlje odnesemo v garderobo v pritličje

DNEVNO UREJANJE SOB

 • sobo prezračimo
 • uredimo vsak svojo posteljo
 • pomedemo sobo in hodnik pred sobo
 • vzdržujemo red v kopalnici, vsak za sabo pospravi kad, WC, umivalnik
 • izpraznimo vrečko za smeti v smetnjak na hodniku ali v smetnjak pri vhodu doma
 • vse nastale okvare takoj javimo osebju doma Kr. Gora

OB KONCU BIVANJA V DOMU

 • vse smetmi odnesemo v smetnjake na hodniku ali pri vhodu doma
 • sobo in hodnik pred njo temeljito pomedemo
 • počistimo kopalnico
 • sobo prezračimo
 • ugasnemo vse luči v sobi in kopalnici
 • pregledamo vse prostore, da česa ne pozabimo
 • vsi zapustite sobo, ko ste vsi spakirani in je vse pospravljeno

Vsako namerno uničenje domskega inventarja bomo zaračunali povzročitelju škode. Za urejenost skupnih prostorov v pritličju, kabinetov in hodnikov bo skrbelo osebje doma Kr. Gora.

NAŠE STORITVE

 • prodaja razglednic, majic, kap… je v dogovoru z upravnikom
 • izposoja domske posteljnine za 4,4 evra

NOČNI MIR

 • traja od 22:00 ure zvečer do 07:00 ure zjutraj – v tem času je v domu mir

KAJ VSE UPOŠTEVAMO

 • večino informacij boste dobili z natančnim pregledom oglasne deske v pritličju
 • točnost pri razdeljevanju obrokov
 • točnost pri programu in dejavnostih
 • za razdeljevanje hrane določimo dežurne v jedilnici
 • športne rekvizite vedno vračamo tistemu učitelju, ki nam jih je izdal (morebitne poškodbe takoj javimo)
 • učenci imajo dovoljen izhod iz doma le s pedagoškim spremstvom

BONTON

 • če želimo vstopiti v sobo, ki ni naša, najprej potrkamo in počakamo, da nas povabijo naprej
 • po stopnicah hodimo, ne tečemo in ne skačemo
 • s hrupom ne motimo ostalih stanovalcev v domu

KAJ NAM NI DOVOLJENO?

 • metanje smeti skozi okno
 • namerno uničevanje inventarja
 • sedenje na okenskih policah – zaradi varnosti
 • nagibanje skozi okno – zaradi varnosti
 • kričanje skozi okno
 • prinašanje hrane in pijače v sobo
 • pitje alkohola in podobnih substanc v prostorih doma
 • kajenje v prostorih doma
 • hoja v čevljih po domu
 • loputanje z vrati
 • kaljenje nočnega miru

Osebi, ki bi huje kršila domska pravila (podčrtana) imamo pravico odreči gostoljubje oz. jo prositi, da zapusti Dom. Učence in dijake morajo odpeljati njihovi starši na lastne stroške.

 

DNEVNI POTEK ŽIVLJENJA IN DELA

7.15   budnica

7.35   zbor pred domom in jutranja telovadba

8.00   zajtrk

8.45   začetek dopoldanskih aktivnosti

10.30   malica

10.45   nadaljevanje dopoldanskih aktivnosti

13.00   kosilo, počitek

14.00   usmerjeni prosti čas (športne aktivnosti)

15.00   začetek popoldanske aktivnosti

18.30   večerja, počitek

19.00  usmerjen prosti čas (družabne igre …)

20.00   večerna aktivnost

21.00   priprava na spanje

22.00   nočni počitek

ŽELIMO VAM PRIJETNO BIVANJE TER DOBRO POČUTJE V CŠOD

 

(Skupno 556 obiskov, današnjih obiskov 1)