Ponovno odprtje šol

Spoštovani starši,

predvideno je, da se bo vzgojno-izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda od  18. 5. 2020 dalje izvajalo v prostorih šole ter da se bo od 25. 5. 2020 dalje v prostorih šole izvajalo vzgojno-izobraževalno delo tudi za učence 9. razreda. Prav tako se načrtuje, da se bo od 25. 5. 2020 dalje za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, lahko v prostorih šole izvajal dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Pouk v šoli naj obiskujejo le zdravi učenci. V skladu s higienskimi priporočili za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence prve triade in devetošolce) v času epidemije COVID-19 Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava).

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk šolskega pouka). Prosimo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije dela šole vas prosimo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do srede, 12. 5. 2020, do 15. ure,  razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, sporočite naslednje (vprašalnik  za 1., 2. in 3. razred je v prilogi, posredovale ga bodo tudi razredničarke):

VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2. in 3. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ob ponovnem vstopu v šolo morajo učenci obvezno prinesti podpisano izjavo staršev.

JUTRANJE VARSTVO (samo za 1. razred na matični šoli)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.30 do začetka pouka. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje.

PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.00 ure, na podružnici do 14.00 ure. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure.

ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala malice in kosila tako, kot pred zaprtjem šole. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način. Sporočite, ali bo vaš otrok kosil na šoli.

PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo. Sporočite, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 18. 5. 2020 DALJE

  1. Izvedba pouka in dni dejavnosti po obveznem programu bo potekala v skupinah do 15 učencev.
  2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru.
  3. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
  4. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru možnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
  5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
  6. Letna šola v naravi (ki ni bila izvedena) se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla.
  7. Učenci 5. razreda, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Ostanite zdravi.

Lep pozdrav,

mag. Rajko Ipavec

 

Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020

Vprašalnik_1_triletje

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

 

 

 

 

 

(Skupno 488 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...