Prijava za vpis in vpis v srednje šole in dijaške domove – NOVI roki

Objavljen je nov rokovnik (novi datumi) za prijavo za vpis v srednješolske  programe in dijaške domove za šolsko leto 2020/21.

Nov rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove je 11. maj 2020.

Prijavnico oddate tudi tisti učenci, ki se vpisujete na srednje šole, kjer je preizkus nadarjenosti vpisni pogoj, preizkusov nadarjenosti pa še niste opravljali.

Prijavnice natisnete doma na spodnjih povezavah:

Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 

Prijavnica za sprejem v dijaški dom

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523

 

Prijavnice za vpis v začetni letnik srednje šole bomo z učenci izpolnjevali skupaj, v manjših skupinah na video način. O datumu in načinu boste učenci obveščeni preko vaših elektronskih naslov ali na drug način.

Prijavnice za sprejem v dijaški dom boste izpolnjevali  sami.

Izpolnjeno prijavnico podpišete učenci in starši in jo:

        –  pošljete na naslov izbrane srednje šole in dijaškega doma, po pošti priporočeno  

           (NE s povratnico!)

ALI

         – skenirate (fotografirate) in jo pošljete:

  • na elektronski naslov izbrane srednje šole izbranega  dijaškega doma in
  • na elektronski naslov svetovalnih delavcev izbrane srednje šole, prijavnico za vpis v dijaške domove pa v vednost na elektronski naslov za vpis v dijaškem domu

Opravljanje preizkusov nadarjenosti

Srednje šole bodo preizkuse nadarjenosti izvajale  v tednu od 1. do 6. junija 2020 (lahko tudi prej), o natančnih razporedih in načinih izvedbe boste tisti, ki se vpisujete na srednje šole, kjer je preizkus nadarjenosti vpisni pogoj obveščeni s strani srednjih šol.

O uspehu na preizkusu vas bodo šole obvestile do 10. junija 2020.

Če preizkusa ne boste opravili, boste do 16. 6.  2020 svojo prijavo za vpis prenesli na drugo izbrano šolo.

Prenos prijave

Rok za prenos prijave je 16. 6. 2020 do 14.00 ure. Prenos prijave bo potekal v nefizični obliki tako, da na naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis na srednji šoli pošljete skenirano (fotografirano) izjavo, podpisano s strani staršev in učenca v kateri pisno prosite za odjavo iz obstoječega programa in šole in prijavo v drug program oz. šolo.

V primeru prenosa prijave kontaktirajte  svetovalno delavko Nives Žibrik, ki vam bo dala podrobnejša navodila za prenos prijave.

Vpis

Učenci boste s strani srednjih šol do 24. 6. 2020 obveščeni o poteku vpisa. Vpis na srednje šole in v dijaške domove bo potekal v tednu od 30. 6. do 6. 7. 2020

Omejitev vpisa

O morebitni omejitvi vpisa boste obveščeni do 26. 6. 2020 za srednje šole, oziroma 30. junija za dijaške domove.

Spodnje meje točk 1. kroga izbirnega postopka  n srednjih šolah bodo na spletni strani ministrstva objavljene predvidoma 6. 7. 2020 popoldan.

Neizbrani kandidati v 1. krogu, bodo prijavnico za 2. krog  izbirnega postopka oddali do 9. 7. 2020 do 13.00 ure.

  • Vse informacije povezane s postopkom prijave in vpisa na srednje šole dobite pri svetovalni delavki Nives Žibrik na telefonu: 041 819 408 in na elektronskem naslovu:   nives.zibrik@os-col.si 

Več o novih datumih povezanih z vpisom dobite na spodnji povezavi:

Nov rokovnik za prijavo kandidatov za izvedbo vpisa v 1. letnik … 2020/21

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/SKLEP-nov-rokovnik-za-vpis-v-20-21.pdf

 

Pripravila:

Nives Žibrik

Šolska svetovalna služba

(Skupno 126 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...