Osnovna šola Col

Tekmovanje iz znanja zgodovine

V šolskem letu 2015/16 bo bodo učenci 8. in 9. razreda tekmovali iz znanja zgodovine. Vsebina tekmovanja je “OB 500. OBLETNICI VELIKEGA KMEČKEGA UPORA NA SLOVENSKEM – PODOBE ŽIVLJENJA NA PREHODU IZ SREDNJEGA VEKA V NOVI VEK“. Šolsko tekmovanje: torek, 1. 12. 2015, ob 13.00. Področno tekmovanje: torek, 2. 2. 2016, ob 14.00, OŠ Bovec. Državno tekmovanje: sobota, 19. 3. 2016, ob 10.00, OŠ Brežice. Razpis tekmovanja je na povezavi http://www.zrss.si/pdf/250715170613_razpis-tekmovanje_iz_zgodovine.pdf Literatura in viri za šolsko tekmovanje

Tekmovanje učencev iz znanja biologije za Proteusova priznanja v šolskem letu 2015/16

Na šolsko tekmovanje se lahko prijavijo učenci 8. in 9. razreda. Tema tekmovanja » METULJI SLOVENIJE«. Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih: šolsko v sredo, 21. oktobra 2015 državno v petek 4. decembra 2015. Literatura:  objavljena na spletni strani http://www.proteus.si/solsko-leto-20152016/   Potrebno je poznati  naslednjo tematiko: morfološko zgradbo metuljev, razvoj, življenjska okolja, prilagoditve na okolje, ogroženost: kaj jih ogroža in zakaj, posamezne vrste in njihove značilnosti: velerilec (Macroglossum stellatarum), jamamaj ali japonska sviloprejka (Antharaea yamamai), črtasti medvedek (Euplagia quadripunctaria), navadni gobar (Lymantria dispar), strašničin mravljinčar (Phengaris/Maculinea teleius), rdeči apolon (Parnassius apollo), barjanski okarček (Coenonympha oedippus), lastovičar (Papilio machaon), citronček (Gonepteryx...

Tekmovanje učencev v znanju o sladkorni bolezni v šolskem letu 2015/16

Na šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni se lahko prijavijo učenci od 6. do 9. razreda. Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih: šolsko v petek,   oktobra 2015 državno v soboto, novembra 2015. Teme in literatura: objavljene na spletni strani http://www.diabetes-zveza.si/sl/tekmovanje-2015-2016 Na tekmovanju bo poudarek na: preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 z uravnoteženo in zdravo prehrano, pomenu telesne aktivnosti, zapletom na očeh, ki so posledica sladkorne bolezni.

Urnik za 1. dan pouka

ura 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 1.  MAT SPO RU RU RU RU RU RU 2. ŠPO SLJ RU RU NAR TJA ZGO MAT/SLJ 3. SPO ŠPO MAT MAT SLJ TIT TJA KEM 4. SLJ MAT ŠPO NIT MAT SLJ GUM FIZ 5. SLJ NIT GOS/TIT MAT SLJ GUM  

Prvi šolski dan

Spoštovani starši, dragi učenci, obveščamo vas, da bodo učenci od 2. do 9. razreda pričeli s poukom v torek, 1. septembra 2015, ob 7.30 uri. Prvi šolski dan bodo pouk zaključili: • učenci od 2. – 5. razreda ob 11.00 uri (štiri šolske ure) • učenci od 6. – 9. razreda ob 11.50 uri (pet šolskih ur) Prvošolci ste že prejeli obvestilo po pošti. Pouk se bo začel • ob 9.30 uri za prvošolce Osnovne šole Col, • ob 8.30 uri za prvošolce Podružnice Podkraj. Prvošolci pridete v šolo v spremstvu staršev, brez šolskih torb. Za učence bo prvi šolski...