PrijavaTekmovanja

Tekmovanje učencev iz znanja kemije za Pregljeva priznanja v šolskem letu 2014/15

Tekmujejo lahko učenci 8. in 9. razreda.

Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih:

- na šolskem v ponedeljek, . januarja 2015

- na državnem v soboto, . marca 2015

Več na:

http://www.zotks.si/www/portal/sl/stran.asp?id_tema=840&id_strani_var=902

Vsebine tekmovanja so podane v Katalogu znanj iz kemije za osnovno šolo.

8. razred:

šolsko tekmovanje

 • snovi in njihove lastnosti
 • snovi in njihove spremembe
 • čiste snovi in zmesi
 • sestava zraka in onesnaženje zraka
 • voda (mehka, trda)
 • zgradba snovi (brez povezovanja delcev)
 • kemijske reakcije (zapisi in urejanje enačb)
 • zgradba atoma in periodni sistem (skupine in periode)

državno tekmovanje

 • vse vsebine šolskega tekmovanja vključno s povezovanjem delcev
 • elementi v periodnem sistemu (viri elementov in spojin v naravi
 • skupine elementov s sorodnimi lastnostmi, kovine)

9. razred:

šolsko tekmovanje

 • predznanje osmega razreda devetletke
 • družina ogljikovodikov
 • elektroliti (kisline, baze in soli)
 • topnost in masni delež

državno tekmovanje

 • vse vsebine šolskega tekmovanja
 • kisikova družina organskih spojin (alkoholi, karboksilne kisline)
 

Tekmovanje učencev iz znanja biologije za Proteusova priznanja v šolskem letu 2014/15

Na šolsko tekmovanje se lahko prijavijo učenci 8. in 9. razreda.

Tema tekmovanja » ALPSKE RASTLINE«.

Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih:

-  na šolskem v sredo, 22. oktobra 2014

- na državnem v petek, 5. decembra 2014.

Več na:

http://www.proteus.si/solsko-leto-2014-2015/

Potrebno je poznati naslednje rastline in tematiko:

 • življenjska okolja v Alpah, prilagoditev rastlin na okolje,
 • ogroženost: kaj jih ogroža in zakaj,
 • posamezne vrste in njihove značilnosti: navadni alpski zvonček, živorodna dresen, alpska velesa, Zoisova zvončica, avrikelj, dvocvetna vijolica, alpska mastnica, bela čmerika, Vardjanov košutnik, kuštravi oklep, skorjasti kamnokreč, mrežastolistna vrba.

Latinskih imen ni potrebno poznati!

 

Zadnjič posodobljeno (Ponedeljek, 01 September 2014 15:36)

 

Tekmovanje učencev v znanju o sladkorni bolezni v šolskem letu 2014/15

Na šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni se lahko prijavijo učenci od 6. do 9. razreda. Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih:

- na šolskem v petek, 17. oktobra 2014

- na državnem v soboto, 22. novembra 2014.

Teme in literatura:

objavljene na spletni strani

http://www.diabetes-zveza.si/sl/razpis-tekmovanja-2013-2014

Na tekmovanju bo poudarek na:

 • preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 pri mladostnikih z uravnoteženo in zdravo prehrano,
 • pomenu telesne aktivnosti,
 • zapletom na očeh, ki so posledica sladkorne bolezni ter
 • 60. obletnici smrti prvega diabetologa prof. dr. Ljudevite Merčuna.

Zadnjič posodobljeno (Ponedeljek, 01 September 2014 15:33)

 

Tekmovanje iz znanja zgodovine

Tema zgodovinskega tekmovanja v šolskem letu 2014/15 je "2000 LET EMONE - RIMLJANI NA SLOVENSKEM".

 

Šolsko tekmovanje bo potekalo v torek, 9. decembra 2013.

Regijsko tekmovanje po potekalo v torek, 3. februarja 2014.

Državno tekmovanje bo potekalo v soboto, 14. marca 2014.

 

razpis_zgo_tekmovanje

 

literatura

 

Zadnjič posodobljeno (Ponedeljek, 13 Oktober 2014 11:59)

 

Geografsko tekmovanje

Tema geografskega tekmovanja v šolskem letu 2014/15 je "Kmetijstvo in njegov pomen".

 

Šolsko tekmovanje bo potekalo v torek, 10. februarja 2014.

Regijsko tekmovanje po potekalo v torek, 10. marca 2014.

Državno tekmovanje bo potekalo v torek, 14. aprila 2014.

 

razpis_geo_tekmovanje

 

literatura

 

Zadnjič posodobljeno (Torek, 26 Avgust 2014 19:13)