Kategorija: Tekmovanja

Tekmovanje učencev iz znanja kemije za Preglova priznanja v šolskem letu 2017/18

Tekmujejo lahko učenci 8. in 9. razreda. Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih: šolsko: ponedeljek, januarja 2018 državno: sobota, 24. marec 2018 Več na spletni strani:   https://www.zotks.si/kemija/razpis         Vsebine tekmovanja so naslednje: razred:  šolsko tekmovanje snovi in njihove lastnosti snovi in njihove spremembe čiste snovi in zmesi sestava zraka in onesnaženje zraka voda (mehka, trda) zgradba snovi (brez povezovanja delcev) kemijske reakcije (zapisi in urejanje enačb) zgradba atoma in periodni sistem (skupine in periode) državno tekmovanje vse vsebine šolskega tekmovanja in dodatno še: povezovanje delcev elementi v periodnem sistemu (viri elementov in spojin v naravi skupine elementov s sorodnimi lastnostmi, kovine)...

12. cikel MEGA kviza v šolskem letu 2017/18

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in v letošnjem letu  z Notranjskim muzejem Postojna. Glavna cilja kviza sta spoznavanje naravne in kulturne dediščine ter spodbujanje sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja. Več na spletni strani: http://www.megakviz.si/ Tema MEGA kviza: Raziskujemo kras Vsebinski sklopi: Vse se je začelo v morju Luknjasti kraški svet Skrito kraško podzemlje Jama: včasih zatočišče za praljudi, danes na žalost za...

Tekmovanje iz znanja zgodovine

V šolskem letu 2016/17  bodo učenci 8. in 9. razreda tekmovali iz znanja zgodovine. Vsebina tekmovanja je “PODOBE ŽIVLJENJA LJUDI V PREDMARČNI DOBI NA SLOVENSKEM“. Šolsko tekmovanje: torek, 5. 12. 2017, ob 13.00. Področno tekmovanje: četrtek, 1. 2. 2018, ob 14.00. Državno tekmovanje: sobota, 17. 3. 2018, ob 10.00. Razpis tekmovanja je na povezavi http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/razpis-tekmovanje-iz-zgodovine-2017-18.pdf

Tekmovanje iz znanja geografije

Tekmovanja iz znanja geografije se lahko udeležijo učenci iz 7., 8. in 9. razreda. Vsebina  tekmovanja je »TRAJNOSTNI TURIZEM ZA RAZVOJ”. Šolsko tekmovanje: torek, 16. 1. 2018, ob 14.00. Področno tekmovanje: sreda, 7. 3. 2018, ob 14.00. Državno tekmovanje: petek, 13. 4. 2018, ob 12.00. Razpis tekmovanja je na povezavi http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/razpis-tekmovanje-iz-geografije-2017-18.pdf 

ZLATO PRIZNANJE IZ MATEMATIČNEGA TEKMOVANJA

V četrtek 13. 4. 2017 je 6. in 7. šolsko uro potekalo šolsko uro potekalo šolsko matematično tekmovanje, bolj poznano pod imenom Kengurujček. Na tekmovanju je sodelovalo 77 učencev in učenk iz vseh devetih razredov. Skupno so učenci dosegli 24 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje, ki je potekalo 22. 4. 2017 na Osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru pri Gorici, se je uvrstil le en učenec iz naše šole. Jakob Grmek je na državnem tekmovanju od 37 dosegel 29,5 točke. Izmed 529 tekmovalcev in tekmovalk je dosegel 16 rezultat v državi in si prislužil zlato priznanje. Jakob vse čestitke za...

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Tudi v letošnjem šolskem letu so nekateri učenci 8. in 9. razreda tekmovali o poznavanju sladkorne bolezni. Na šolskem tekmovanju so bronasta priznanja prejeli: Tajda Lampe, Nika Gorše, Adele Čebokelj, Sandra Pregelj, Žan Puc, Neli Bizjak, Larisa Leban, Saša Benčina.   Na državnem tekmovanju, ki je potekalo 19. novembra 2016 v Kranju, pa je Neli Bizjak prejela SREBRNO PRIZNANJE, Adele Čebokelj pa ZLATO PRIZNANJE.   Čestitamo. Mentorica tekmovanja: Lilijana Nabergoj

Tekmovanje učencev iz znanja kemije za Preglova priznanja v šolskem letu 2016/17

Tekmujejo lahko učenci 8. in 9. razreda. Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih: – na šolskem v ponedeljek, 16. januarja 2017 – na državnem v soboto, 1. aprila 2017 Več na spletni strani: https://www.zotks.si/kemija/novice Vsebine tekmovanja so naslednje: razred: šolsko tekmovanje snovi in njihove lastnosti snovi in njihove spremembe čiste snovi in zmesi sestava zraka in onesnaženje zraka voda (mehka, trda) zgradba snovi (brez povezovanja delcev) kemijske reakcije (zapisi in urejanje enačb) zgradba atoma in periodni sistem (skupine in periode) državno tekmovanje vse vsebine šolskega tekmovanja in dodatno še: povezovanje delcev elementi v periodnem sistemu (viri elementov in spojin v...

Tekmovanje učencev iz znanja biologije za Proteusova priznanja v šolskem letu 2016/17

Na šolsko tekmovanje se lahko prijavijo učenci 8. in 9. razreda. Tema tekmovanja: INVAZIVNE TUJERODNE RASTLINSKE IN ŽIVALSKE VRSTE Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih: šolsko: sreda, 19. oktober 2016 ob 13.00 državno: petek, 2. december 2016 ob 15.00 Literatura:  objavljena na spletni strani http://www.proteus.si/solsko-leto-20162017/ Potrebno je poznati  naslednjo tematiko: kaj so tujerodne vrste, njihovi vplivi na domorodne vrste, ekosisteme, zdravje ljudi in gospodarstvo ter preventivne ukrepe. Podrobneje naj poznajo naslednje tujerodne vrste in njihove značilnosti: RASTLINE: žlezava nedotika (Impatines glandulifera), veliki pajesen (Ailanthus altissima), pelinolistna ambrozija ali žvrklja (Ambrosia artemisiifolia), orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum), japonski dresnik (Fallopia japonica). ŽIVALI:...

Tekmovanje učencev v znanju o sladkorni bolezni v šolskem letu 2016/17

Na šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni se lahko prijavijo učenci od 6. do 9. razreda. Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih: šolsko v petek,   14. oktobra 2016 državno v soboto, 19. novembra 2016. Teme in literatura: objavljene na spletni strani http://www.diabetes-zveza.si/sl/vabila-in-seminarji Na tekmovanju bo poudarek na: preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 z uravnoteženo in zdravo prehrano, pomenu telesne aktivnosti, zapletom na očeh, ki so posledica sladkorne bolezni.

Tekmovanje iz znanja zgodovine

V šolskem letu 2016/17  bodo učenci 8. in 9. razreda tekmovali iz znanja zgodovine. Vsebina tekmovanja je “100 LET PRVE SVETOVNE VOJNE IN SOŠKEGA BOJIŠČA – SLOVENCI IN PRVA SVETOVNA VOJNA“. Šolsko tekmovanje: četrtek, 1. 12. 2016, ob 13.00. Področno tekmovanje: sreda, 1. 2. 2017, ob 14.00. Državno tekmovanje: sobota, 18. 3. 2017, ob 10.00. Razpis tekmovanja je na povezavi http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/razpis-tekmovanja_zgodovina.pdf Povezava do literature je na povezavi LITERATURA ZA ŠOLSKO TEKMOVANJE